header

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Activitatile proiectului

A1. Programe educationale de calitate in gradinita pentru prevenirea parasirii sistemului educational

A1.1 Gradinita prietenoasa – program interactiv, centrat pe copil pentru prevenirea abandonului educational

A1.2 Program de educatie parentala si mentorat pentru familie

A1.3 Ateliere de lucru pentru copii pe teme legate de sanatate, igiena, nutritie sanatoasa si educatie

 

A2. Programe remediale de tip scoala dupa scoala

A2.1 Desfasurarea de activitati de tip scoala dupa scoala

A2.2 Activitati extracurriculare – ateliere de lucru tematice

A2.3 Prevenirea parasirii scolii prin arta si sport

A2.4 Servicii de informare si consiliere scolara de tip parinte-elev-scoala si pentru adaptarea la un nou ciclu de invatamant

 

A3. Programe a doua sansa

A3.1 Derularea de program a 2-a sansa pentru tineri si adulti

A3.2 Consiliere si orientare scolara pentru participantii la programele a 2-a sansa

A3.3 Workshop-uri tematice privind incluziunea sociala, nediscriminarea si desegregarea educationala a participantilor la programe tip „a 2-a sansa”

 

A4. Interventii destinate copiilor anteprescolari

A4.1 Workshop-uri educative pentru anteprescolari

 

A5. Actiuni de sprijin acordate grupului tinta si modernizarea spatiilor de invatamant pentru cresterea gradului de participare la educatie

A5.1 Sprijin financiar – subventii

A5.2 Sprijin material – hrana si rechizite

A5.3 Modernizarea spatiilor pentru educatie

 

A.6. Cresterea calitatii capitalului uman din invatamantul preuniversitar

A.6.1 Platforma pentru colaborarea personalului didactic/de sprijin, membri ai GT, cu alti specialisti si crearea unei retele de incluziune socio-educationala

A.6.2 Crearea de retele de mentorat si sprijin profesional pentru personalul didactic/de sprijin

A.6.3 Programe de formare profesionala pentru personalul didactic/de sprijin din invatamantul preuniversitar si acordare de sprijin financiar

 

A7. Parteneriate pentru sustinerea si dezvoltarea sistemului de educatie

A7.1 Parteneriate intre unitatile de invatamant tinta si asociatii de parinti, primarie, angajatori pentru sustenabilitatea financiara si institutionala a structurilor proiectului

A7.2 Parteneriate pentru schimb de experienta si bune practici intre institutii de invatamant de la nivel local / regional / national / international

 

A8. Managementul de proiect

A8.1 Monitorizarea, implementarea proiectului si derularea achizitiilor publice

 

A9. Informare-diseminare a activitatilor proiectului

A9.1 Informare si publicitate

A9.2 Conferinta lansare si finalizare proiect

 

A10. Selectia grupului tinta

A10.1 Activitati de identificare si selectare de membri ai grupului tinta

Titlul proiectului: Ne asiguram viitorul prin educatie

ID proiect: POCU/74/6/18/108350

Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU ANTREPRENORIAT, EDUCATIE SI SPRIJIN PENTRU TINERET

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritara Locuri de muncă pentru toti

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

© BCOOLT CREATIVE MEDIA 2018